Tarieven

GoedAchterlaten is graag transparant als het over kosten gaat. Hieronder ziet u een overzicht van de tarieven. Alle bedragen zijn inclusief BTW. De tarieven zijn exclusief bijkomende kosten van derden.

  • Kennismakingsgesprek gratis
  • Voorbereiden nalatenschap inclusief Nalatenschapsregistratie alleenstaande € 530,- 
  • Voorbereiden nalatenschap inclusief Nalatenschapsregistratie stel € 740,- 
  • Afwikkeling nalatenschap € 125,- (per uur)
  • Uitvoering levenstestament € 125,- (per uur)
  • Opstartkosten afwikkeling nalatenschap € 300,- 

De afwikkeling van een nalatenschap en de uitvoering van een levenstestament doe ik op basis van een uurtarief.

Als u GoedAchterlaten als RegisterExecuteur wilt benoemen, adviseer ik  om deze vergoeding in uw (levens)testament op te nemen. Op die manier weten uw nabestaanden of familieleden wat u met ons hebt afgesproken. Tijdens en na afloop van onze werkzaamheden laat ik aan uw nabestaanden zien wat we hebben gedaan en hoeveel uur wij daaraan hebben besteed.

Als GoedAchterlaten door nabestaanden als RegisterExecuteur wordt ingehuurd, maak ik vooraf een inschatting van de werkzaamheden. Dit leggen wij vast in een opdrachtovereenkomst. Ik declareer maandelijks de gewerkte uren en breng alleen de uren in rekening die ik daadwerkelijk heb besteed.
GoedAchterlaten is aangesloten bij de Stichting RegisterExecuteur. Dit is een netwerk van zelfstandige RegisterExecuteurs, ondersteund door een centrale Expertisedesk. Voor u als klant van GoedAchterlaten heeft dit een aantal voordelen:

⦁ De stichting bewaakt de vakbekwaamheid van de RegisterExecuteurs. Door de opleiding heb ik de juiste juridische en fiscale kennis en door de permanente educatie ben ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

⦁ De stichting beheert het Digitale Nalatenschapsdossier, zorgt ervoor dat het 24 uur per dag beschikbaar is en garandeert de veiligheid van uw gegevens.

⦁ Met specifieke vragen of bij complexe situaties kan ik de hulp inroepen van de andere RegisterExecuteurs uit het netwerk, elk met hun eigen specialisme, en van de centrale Expertisedesk.

⦁ Als ik onverhoopt mijn werk niet meer kan doen, levert de stichting een back-up. Het werk wordt dan overgenomen door een RegisterExecuteur uit het netwerk die op dezelfde manier werkt en dezelfde kwaliteit levert.

⦁ In geval van klachten heeft de stichting een onafhankelijke klachtenprocedure.