Afwikkelen van een nalatenschap

Afwikkelen van een nalatenschap

GoedAchterlaten kan door één of meer nabestaanden worden ingehuurd om te helpen met de afwikkeling van een nalatenschap. In dat geval werk ik op basis van een opdracht van de nabestaanden die mij een volmacht geven om namens hen zaken af te wikkelen.

De nabestaanden blijven verantwoordelijk voor een correcte afwikkeling van de nalatenschap. Ik kan namens hen de zaken regelen.
Ik werk altijd in nauw overleg met mijn opdrachtgevers en ik leg rekenschap en verantwoording af over mijn werkzaamheden.

Als RegisterExecuteur werk ik met het Digitale Nalatenschapsdossier. Wij registreren alle informatie in het systeem, slaan alle correspondentie erin op en houden de voortgang van het dossier bij. De nabestaanden hebben toegang tot hun dossier en kunnen dus altijd zien wat de status is.

Als u GoedAchterlaten inhuurt krijgt u toegang tot uw Digitale Nalatenschapsdossier.

Heeft al een account? Klik dan hier om in te loggen op uw nalatenschapsdossier.